Wykluczenie – różne powody dyskryminowania ludzi

Problem dyskryminacji jest bardzo powszechny i mamy z nim do czynienia bardzo często.

W życiu codziennym jest widoczny wszędzie i dotyka wielu osób, ponieważ powodów do złego traktowania jest bardzo dużo.

Spotykamy się ze złym podejściem do cudzoziemców, których uważamy za potencjalnych rywali na rynku pracy, a więc osoby zagrażające nam w zdobyciu zajęcia zarobkowego.

Pracodawcy dyskryminują tak samo ludzi młodych jak i starszych stosując niesprawiedliwe kryteria wiekowe, płacowe i socjalne.

Różni fanatycy obrażają godność ludzi innego pochodzenia, wyznania czy narodowości.

Dyskryminowane są osoby niepełnosprawne, stare, bezdomne i te żyjące w biedzie.

Dochodzi do brutalnych ataków na osoby o innej orientacji seksualnej, wyznawców innych religii czy też tych, którzy wyrażają odmienne poglądy.

Wiele krzywdy dzieje się również dzieciom wskutek nieprzestrzegania ich praw.

Powszechność i zasięg zjawiska dyskryminacji jest ogromny i budzący strach wśród ludzi na całym świecie.