Wspieranie dzieci specjalnej troski

Dzieci specjalnej troski zawsze wymagają szczególnego rodzaju opieki. Z myślą o nich tworzy się więc różnego rodzaju placówki integracyjne, by mogły wieść normalne i spokojne życie. Z myślą o nich powstaje także wiele fundacji, które pomagają nie tylko w bezpośrednim zajmowaniu się najmłodszymi, ale i zbierają dla nich środki finansowe. Instytucje, zajmujące się wspieraniem dzieci specjalnej troski, udzielają rzeczowej pomocy ich rodzinom, by niczego im nie brakowało, a wszelkie formy rehabilitacji nie wpływały na jakość życia.

www.kuc-koch.pl Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową psycholog zielona góra

Niektóre ośrodki, działające na rzecz tego typu potrzebujących, prowadzą też świetlice terapeutyczne. Odbywają się tam zajęcia przygotowywane specjalnie dla dzieci, by mogły się rozwijać i bawić jednocześnie. Wolontariusze, którzy zajmują się dziećmi specjalnej troski, często pomagają podczas organizacji wszelkiego rodzaju imprez, takich jak wigilie, festyny, wycieczki do teatru, kina, zoo czy wyjazdy na basen. Bardzo ważny jest kontakt z podopiecznymi, którzy potrzebują opieki oraz bliskości drugiej osoby.