Wolontariat w Kościele

Bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu jest prawdziwym przejawem człowieczeństwa i dobrej woli. Służby kościała chrześcijańskiego co roku organizują akcje pomocowe, mające na celu poprawić życie potrzebujących ludzi.

Duże znaczenie dla najbardziej potrzebujących ma działalność Caritas, której wolontariusze angażują się w różne akcje charytatywne. Osoby działające w Caritas zajmują się przede wszystkim udzielaniem wsparcia osobom starszym i schorowanym, należącym do danej parafii.

Wolontariusze niosą również pomoc materialną ubogim rodzinom. Caritas zajmuje się też zakładaniem i prowadzaniem placówek dla rodzin z upośledzonymi dziećmi.

Caritas pomaga też dzieciom z niezamożnych rodzin. Wolontariusze zbierają fundusze i organizują dla najmłodszych obozy letnie i wakacyjne.

Ponadto, młodzież może również liczyć na wspólne odrabianie prac domowych czy spędzanie czasu na świetlicach. Znaną kampanią charytatywną, która przeprowadzana jest przez Caritas zawsze przed Bożym Narodzeniem, jest „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Podczas tych akcji wolontariusze rozprowadzają świece na wigilijne stoły, a pieniądze z ich sprzedaży zostają przekazane dla potrzebujących dzieci.