Wielokulturowość w Polsce

Obecnie Polska jest krajem jednolitym pod względem etnicznym, a mniejszości narodowe stanowią nikły procent naszego społeczeństwa. Nie zawsze tak jednak było, bo przez wiele długich dziesięcioleci nasze ziemie zamieszkiwali przedstawiciele wielu różnych nacji. Były to naprawdę spore społeczności.

Swego czasu Polska była krajem bardzo tolerancyjnym dla innych kultur, wyznań i narodowości. Bezpieczne schronienie znajdowali u nas często ci, którzy w innych krajach byli prześladowani. Najlepszym przykładem są tutaj chociażby Żydzi, którzy swego czasu na niektórych ziemiach polskich stanowili ponad jedną trzecią mieszkańców (chodzi tutaj szczególnie o obszar dawnej Galicji).

Chętnie przybywali do nas również osadnicy niemieccy. Nie brakowało również Rusinów (tak dawniej nazywano naród ukraiński), Tatarów czy też Rosjan. Warto pamiętać o tym, że na kształt obecnej kultury naszego kraju wpływ miało wiele różnych nacji.

Szkoda, że obecnie ten element naszej historii jest tak rzadko podkreślany.