Tolerancja wobec mniejszości

Niektórzy twierdzą, że Polacy nie należą do grona tolerancyjnych narodów. Historia zdaje się jednak przeczyć takim tezom.

Przez wiele setek lat Polska była przecież europejską oazą tolerancji. Przybywali do nas wówczas liczni przedstawiciele nacji i religii, które były w innych miejscach prześladowane.

Obecnie w Polsce nie ma jakiś bardzo licznych mniejszości narodowościowych czy też etnicznych (szacuje się, że jest to raptem 3 procent całego społeczeństwa). Trudno jednak powiedzieć, że którakolwiek z tych grup może czuć się u nas dyskryminowana.

Wszystkie są chronione przez prawo i zrównane w pełni z ludnością etnicznie polską. Owszem, czasami zdarzają się incydenty, które można określić mianem rasistowskich, jednak jest to zaledwie jakiś margines, który obecny jest we wszystkich państwach na świecie.

Polacy może nie należą do narodów wybitnie tolerancyjnych, jednak nie można nam zarzucić braku tolerancji. Jesteśmy z natury gościnni i potrafimy współistnieć w zgodzie z innymi nacjami.