Szanować pieszych

Każdy posiadacz auta, który porusza się na drogach czasami pomstuje na pieszych. Nie zawsze jednak jest to pomstowanie uzasadnione. Ludzie, którzy poruszają się na własnych nogach bardzo często mają sporo do zarzucenia kierowcom i mają rację.

Najwięcej problemów budzą przejścia dla pieszych, gdzie brakuje sygnalizacji, a jest tylko „zebra”. Teoretycznie auta powinny ustępować pierwszeństwa ludziom, którzy chcą przejść na drugą stronę, ale w praktyce bywa z tym rozmaicie. Najczęściej jeden na 10 kierujących w ogóle pomyśli, aby coś takiego uczynić.

Jest jednak wiele powodów, dla których każdy kierowca powinien pieszego szanować. Najważniejsze z nich są związane z faktem, iż. wszyscy jesteśmy pieszymi.

Ci kierowcy też poruszają się czasami bez użycia auta i w takim układzie też będą liczyć na to, że kierujący nie potraktują ich jak zbędną przeszkodę. Szanujmy się wzajemnie – to jest klucz do spokoju na drodze, a szerzej: do poprawnych relacji w społeczeństwie. Sami piesi także powinni zachować ostrożność i kulturę.

Jak też pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania.