Skąd brać prąd na budowie?

Na budowie bardzo przydatne będą różnego rodzaju agregaty prądotwórcze. Agregat prądotwórczy – inaczej generator prądotwórczyjest to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu składające się z: prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i pomocniczych umieszczanych na wspólnej konstrukcji metalowej.

Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej, która niekiedy jest na budowie niezbędna. Agregaty prądotwórcze mają zastosowanie w dwóch dziedzinach: agregaty prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa, światło, ogrzewanie itd.

) na tym obszarze, gdzie nie ma żadnych innych źródeł. Agregaty prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są wtedy stosowane, gdy normalna sieć rozdzielcza jest przerwana i z tego powodu mogą powstać szkody materialne albo finansowe, lub przy przeciążeniach sieci.

W zależności od przeznaczenia agregaty prądotwórcze dzieli się na: agregaty prądotwórcze w zastosowaniu lądowym oraz agregaty prądotwórcze w zastosowaniu morskim.