Czechy

Z pewnością południowo-zachodni mieszkańcy Polski doskonale znają swoich sąsiadów, u których szczególnie młode pokolenie poszukuje

Wolontariat w Kościele

Bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu jest prawdziwym przejawem człowieczeństwa i dobrej woli. Służby kościała chrześcijańskiego co