Ograniczone zaufanie

Jedna z fundamentalnych zasad obowiązujących na drodze każdego kierowcę, pieszego czy rowerzystę to zasada ograniczonego zaufania. Wynika ona zarówno z przepisów ruchu drogowego, jak też ze wskazań życiowych, odnoszących się zresztą do wielu innych sfer naszej codzienności.

Co konkretnie oznacza owa zasada? Otóż będąc w dobrej wierze uczestnikami ruchu nie możemy zakładać na wstępie, że wszyscy inni uczestnicy są zdeterminowani, aby przestrzegać przepisów i jechać bezpiecznie. Nie znamy innych kierowców, nie wiemy, co siedzi w ich głowach i na jaki pomysł wpadną za sekundę.

Musimy wobec tego zachować daleko idącą ostrożność i unikać sytuacji, które mogłyby narazić nas na ryzyko. Istnieje domniemanie, że do tej zasady stosują się również inni w związku z czym powstaje naturalny społeczny proces samoograniczania się.

Poziom bezpieczeństwa dzięki temu wzrasta, choć siłą rzeczy nie jest zagwarantowany. Zawsze znajdą się bowiem ludzie, którzy do zasady ograniczonego zaufania się nie stosują albo zwyczajnie popełnią nieoczekiwany błąd.