Jeśli zgarniać to tylko profesjonalnie

Zgarniarka to maszyna do robót ziemnych, służąca do odspajania inaczej ścinania wierzchniej warstwy gruntu czyli do 0,5 metra, jego załadunku do własnej skrzyni, następnie transportu na niewielką odległość i wyładunku urobku w określonym miejscu. Najczęściej jest wykorzystywana podczas prac ziemnych przy inwestycjach drogowych, i dużych inwestycjach budowlanych np. do zdjęcia warstwy humusu przed dalszymi etapami inwestycji.

Zgarniarki można podzielić według różnych kluczy. Przede wszystkim ze względu na układ jezdny. Wtedy wyróżnimy: zgarniarki przyczepne – rzadko stosowane, zgarniarki samojezdne, kołowe (najczęściej stosowane), które dzielą się jeszcze na takie z ciągnikiem jednoosiowym oraz te z ciągnikiem dwuosiowym, do tego podziału będą należeć także zgarniarki gąsienicowe (stosowane w trudnych warunkach terenowych).

Mamy także zestawy zgarniarek. Są ich dwa typy: rozłączne w czasie transportu oraz nierozłączne. Istnieje także coś takiego, jak zgarniarki z popychaczem (dodatkowo zgarniarkę popycha ciągnik gąsienicowy).

Inny podział to ten ze względu na przeniesienie napędu: na jedną oś ciągnika, na dwie osie ciągnik, na wszystkie osie zgarniarki. Można zgarniarki podzielić także ze względu na sterowanie układów roboczych i wówczas będą to maszyny linowe i hydrauliczne.