Dźwig – urządzenie niezbędne na budowie

Dźwig to inaczej urządzenie dźwigowe lub dźwignica zwana również potocznie winda lub wyciągiem, przeznaczona do przemieszczania lub podnoszenia ładunków a także osób lub towarów w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, pomiędzy określonymi poziomami, zwykle na dużą wysokość. Na szczególną uwagę zasługuje dźwig przyścienni inaczej budowalny. To wyciąg masztowy, dźwig stosowany najczęściej w budownictwie w czasie prac wykończeniowych, gdy główna struktura budynku lub jej część już istnieje.

Dźwig przyścienny montowany jest do fasady budynku i służy do transportowania osób i materiałów. Po zakończeniu budowy dźwig jest demontowany. Dźwig przyścienny składa się z pionowej struktury kratownicowej zwanej masztem lub wieżą, platformy lub kabiny transportowej oraz z napędu.

Dźwigi budowlane dzielą się ze względu na rodzaj napędu i wówczas są to: dźwigu poruszane napędem liniowym czyli za pomoc a ciągnika oraz zębatkowym czyli poruszające się po listwie zębatej zamocowanej do masztu.