Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Rynek pracy to chyba największy obszar, na którym obserwuje się przejawy wszystkich rodzajów dyskryminacji. Wie o tym każdy, kto poszukuje pracy.

Może go spotkać przykrość z powodu wieku, płci, niepełnosprawności, pochodzenia, wyznania czy orientacji seksualnej. Każdy z nas ma prawo do zachowania swojej prywatnej życiowej sfery.

Chociaż konstytucyjnie wszyscy mamy zagwarantowaną równość, w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Rzeczywistość obecnie jest taka, że przy aplikowaniu o pracę ludzie zatajają szczegóły swojej biografii, ponieważ informacja o nich zniweczyłaby zawodowe plany już na starcie.

Osoby o innej orientacji seksualnej mają szczególnie trudną sytuację jeśli chodzi o życie zawodowe. Są przecież jak inni świetnymi fachowcami, pracują rzetelnie, ale jeśli tylko ich tajemnica ujrzy światło dzienne, stosunek do nich zmienia się diametralnie.

Zaczynają rządzić stereotypy, co jest bardzo krzywdzące dla takiego pracownika i najczęściej czeka go zwolnienie z pracy.