Czy warto pracować studiując?

Na pracę podczas studiów decyduje się całkiem spory odsetek młodych ludzi. Co ciekawe, nie są to wyłącznie osoby, studiujące zaocznie, ale także te, które zdecydowały się na pobieranie nauki w trybie dziennym. Co je do tego skłoniło i czy naprawdę warto jest podejmować pracę, jednocześnie wciąż się ucząc? Dodatkowe zajęcia w czasie studiów zwykle podejmuje się z chęci zdobycia choć odrobiny środków finansowych.

Ze względu na to, że przy stacjonarnym trybie nauki nie ma aż tak dużo czasu, często wybiera się prace dorywcze, na zlecenia, niezapewniające zwykle zbyt atrakcyjnego wynagrodzenia. Są jednak i tacy studenci, którzy bardzo chcą się utrzymywać samodzielnie, dlatego decydują się mimo wszystko wziąć gdzieś pełny etat. Z jednej strony godzenie studiów z pracą przynosi pewne korzyści – wyrabia bowiem odpowiedzialność, samodzielność i uczy dobrej organizacji dnia, bez której nie zdałoby się egzaminów i nie wywiązało z zadań, zleconych przez szefów.

Warto jednak zauważyć, że branie na siebie zbyt wielu obowiązków może się wiązać z przemęczeniem fizycznym i psychicznym, stresem oraz uchybieniami zarówno w pracy, jak i na uczelni.